Privacyverklaring olbdbk.be

Algemeen

Deze privacyverklaring olbdbk.be is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door de Oud-leerlingenbond van het Don Boscocollege te Kortrijk. De privacyverklaring kan aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Indien deze aanpassingen een invloed zouden hebben op onze verwerkingsdoeleinden zal u hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht worden.

Definities

 • Gegevens betekent de immateriĆ«le data die worden verwerkt, in het bijzonder doch niet beperkt tot persoonsgegevens van de gebruiker od derden.
 • Gebruiker, Betrokkene, U of Uw betekent elke natuurlijke persoon die persoonsgegevens overmaakt aan Olbdbk.
 • Olbdbk betekent de Oud-leerlingenbod van het Don Boscocollege te Kortrijk.
 • Privacyverordening betekent de "Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens [...]" en diens uitvoeringswetten en -besluiten.
 • Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4(7) van de Privacyverordening.
 • Website betekent de website van Olbdbk, namelijk www.olbdbk.be.

Verwerkingsverantwoordelijke en Contactgegevens

Voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring is de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomsting de Privacyverordening het Don Boscocollege te Kortrijk, te contacteren via volgende contact gegevens:
Donboscolaan 30, B-8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0415.432.291.
Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring en de beschreven dataverwerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden naar: contact@olbdbk.be

Verwerking van de Gegevens als verwerkingsverantwoordelijke

Olbdbk verwerkt volgende gegevens
Gegevens Oud-leerling Sympathisant Bezoeker Doeleinden
Voornaam en Naam Noodzakelijk Noodzakelijk n.v.t. AM, COM
Paswoord Optioneel Optioneel n.v.t. AM
E-mailadres Optioneel Noodzakelijk n.v.t. AM, COM
Adres Optioneel n.v.t. n.v.t. COM
Afstudeerjaar Noodzakelijk n.v.t. n.v.t. COM, OPT
Foto's van activiteiten Optioneel Optioneel Optioneel VER
Indien u zich op onze website inschrijft voor een van onze activiteiten, bent u ofwel een oud-leerling ofwel een sympathisant aangezien wij enkel voor deze doelgroepen activiteiten organiseren.

Lijst van verwerkingsdoeleinden

 • AM, Account Management Opslagtermijn: Levensduur gebruiksaccount
 • COM, Communicatie met de gebruiker Opslagtermijn: Levensduur gebruiksaccount
 • OPT, optimalisatie van onze werking en Website Opslagtermijn: 5 jaar
 • VER, verslaggeving van onze activiteiten Opslagtermijn: 80 jaar

Verwerkingsbasis

De verwerkingsbasis voor alle gegevens is Toestemming conform artikel 6(1) van de Privacyverordening.

Bron van de gegevens

De Gegevens werden verzameld op een van volgende wijzes:
 • rechtstreeks bij de Gebruiker op de Website,
 • rechtstreeks bij de Gebruiker per schriftelijke communicatie (e-mail of briefwisseling),
 • rechtstreeks bij de Gebruiker per mondelinge communicatie.

Uw rechten als betrokkene

 1. Toegang De Gebruiker heeft recht op informatie over de verwerkingen van de Gegevens van de Gebruiker die Olbdbk verricht. In de mate de Gebruiker niet de verzochte informatie terugvindt in deze privacyverklaring, kan de Gebruiker contact opnemen met Olbdbk.
 2. Rectificatie U heeft het recht op rectificatie in geval van onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Gegevensoverdraagbaarheid U heeft het recht om uw gegevens in oorspronkelijke vorm op te vragen.
 4. Gegevenswissing (recht om vergeten te worden) U hebt het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met Olbdbk via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring.

Doorgifte van persoonsgegevens

Dataverwerkers

De Website is gehost bij One.com, bijgevolg is One.com een dataverwerker voor de Gegevens. De algemene voorwaarden en privacyverklaring van One.com zijn terug te vinden op de website One.com.

Delen van gegevens onder de leden

Olbdbk stelt een lijst van namen, afstudeerjaren en adresgegevens (indien opgegeven) van oud-leerlingen ter beschikking van de andere leden oud-leerling.

Toezichthoudende autoriteit

De Toezichthoudende autoriteit van Uw gebruikelijke woonplaats kan gevonden worden via https://edps.europa.eu/.
zondag 26 mei 2024
Leden loginPaswoord vergeten
Account aanvragen
Links 1. DBK
2. Donbosco.be
3. Privacyverklaring